Varmepumpe

Skal du ha varmepumpe, må du huske å søke på forhånd. Søknadsplikten er hjemlet i vedtektene: 4-3 Bygningsmessige arbeider. (2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, mv. - er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.

Retningslinjer for styrets vurdering av søknaden:

Styret vil foreta en individuell vurdering av hver enkelt søknad basert på følgende kriterier/retningslinjer:

 • Støykrav, utvendig lydnivå skal maks være 50 db (før innkassing) 
 • Varmepumpen skal være fagmessig montert
 • Varmepumpen skal kasses inn og males i husets farger. Kassen skal også ha front. 
 • Varmepumpen skal plasseres på vegg med lite innsyn og lengst mulig unna nabo
 • Rørgjennomføringen skal gå inn i vegg og all rørføring bør skje inne i huset.
 • Hull i vegg skal tettes og males/beises i samme farge som veggen. Gjennomføringen skal være vann og diffusjonstett.
 • Styret vil foreta en befaring før en eventuell tillatelse gis.
 
OBS! 
Ved eventuelt maling og/eller oppussing av fasade må beboer selv sørge for demontering og remontering av varmepumpen. Dette gjelder også ved rehabilitering i regi av borettslaget.
 
 
Søknad om montering av varmepumpe skal leveres styret og skal inneholde:
 • Varmepumpens spesifikasjoner
 • Merke
 • Leverandør
 • Utvendige mål
 • Utvendig lydnivå
 • Skisse av huset påtegnet forslag til montering, inkludert rørføring