Kontakt‎ > ‎

Styret 2019/2020

Styrets oppgaver, plikter og ansvar er definert i lov (spesielt relevant er Lov om Borettslag) og boligselskapets vedtekter. Styret forvalter på vegne av beboerne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, betalingsmidler og andre eiendeler. Generalforsamlingen har ved valg gitt styret tillit til å forvalte felles eiendom og midler, og styrets arbeid har stor velferdsmessig og økonomisk betydning for beboerne.

De tillitsvalgte er i Lov om borettslag, paragraf 13-1 underlagt taushetsplikt vedrørende personlige og forretningsmessige forhold. Styrets medlemmer må ikke bringe videre innhold av de saker som blir behandlet av boligselskapets styre. Styret har plikt til å ivareta både lagets og andelseiernes interesser. Taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser og er ikke noe tillitsvalgte kan påberope seg for å beskytte egne interesser eller beboernes alminnelige innsynsrett i styrets forhold og arbeid.

Alle henvendelser kan sendes til postkasse@abellund.no
Styreleder: Jan Sigurd Johansen (lettbetong)
Styremedlemmer: Anders Relling (lettbetong), Caroline S. Lødemel (lettbetong), 
Lars Helge Bye (rekkehus i tre) og
 Mats Caspar Sæterbø (rekkehus i tre)
Varamedlemmer: 
Inger Drake (lettbetong), 
Renate Knudsen (4-mannsbolig), Lars Martin Moe (4-mannsbolig)

Styret er sammensatt fra beboere i de ulike hustypene i borettslaget.Du er velkommen til å kontakt med styret!