Garasjelaget‎ > ‎

Om Garasjelaget

lagt inn 26. aug. 2013, 13:57 av Abellund borettslag   [ oppdatert 19. mar. 2020, 14:19 ]
Oppdatering 19.3.20:
Grunnet korona vil årsmøtet i garasjelaget bli avhold på et senere tidspunkt


Samtidig med byggingen av borettslagets boliger tidlig på sekstitallet, ble det også bygget noen garasjer. Det er senere bygget flere garasjer, men det har aldri blitt like mange garasjer som andelsenheter i borettslaget. Borettslaget har 254 andelsenheter / andelseiere.

På generalforsamlingen i borettslaget den 27.1. 1966 var en av sakene: Forslag til driftsform av borettslagets garasjer. Det var 2 forslag som ble vurdert. Et hvor det i praksis ville bli en komité i borettslaget som skulle drifte garasjene og et hvor det skulle etableres et eget organ som skulle drifte garasjene. Det siste forslaget ble vedtatt med 60 % av stemmene, og organet fikk navnet: Garasjelaget for Abellund Borettslag.

Garasjelaget for Abellund borettslag overtok driften av garasjene fra 1.1. 1966. Tiden før dette ble ansett å være en anleggsperiode. En del av forutsetningene i driftingen av garasjene, var at det skulle med jevne mellomrom sendes redegjørelser til borettslagets styre om drift og økonomi. Tvistespørsmål skulle avgjøres i borettslagets generalforsamling. Garasjene er bygget på eiendommen til borettslaget, som eies i fellesskap av alle 254 andelseiere. Garasjelagets andelseiere eller organ betaler ingen leie til borettslaget for den del av eiendommen som garasjene benytter.

Garasjelaget er et eget selvstendig samvirkeforetak.

Styreleder
Gianni Feraco
97057774 / gianni.feraco(a)gmail.com

Kasserer:
Atle Strøm
91139525 / atle.strom(a)vegvesen.no

Styremedlem
Jan Erik Andresen / jan-erik.a(a)live.no

Styremedlem
Ann-Charlotte Guhnfeldt
99250830 / ann.charlotte.guhnfeldt(a)runbox.no

Varamedlem:
Alessandro Sabattini

Valgkomite:
Egil Gundersen
90866779 / eggunder(a)online.no