Om Abellund

Hjertelig velkommen til Abellund Borettslag! Vi er et moderne og framtidsrettet borettslag, som bygger på idealene om et fellesskap der alle- barn, unge, voksne og gamle, sammen skal leve og bo- og ha et trygt og trivelig bomiljø. Styret har som ambisjon å gjøre Abellund Borettslag til et sted hvor menneskene sammen kan leve og bo- og at vi i fellesskap møter utfordringer og oppgaver med ambisjon om at de skal løses. 

På denne hjemmesiden kan du lese litt mer om oss; litt historie, hvem vi er, hva vi gjør, vedtekter, rettningslinjer mm. 

Ta kontakt med oss om du lurer på noe. Hjertelig velkommen!


Organisasjonsnummer: 950.386.223
Bydel: 13 - Østensjø
Antall leiligheter: 254
Opprinnelig byggeår: 1963
Kostpris: kr 16 701 700
Tomt kjøpt: 1986
Kostpris: kr 3 715 700
Tomt: Eiet
Tomteareal: 80 729 kvm

Beskrivelse av borettslagets eksisterende bebyggelse

lagt inn 9. sep. 2013, 12:21 av Abellund borettslag   [ oppdatert 9. sep. 2013, 12:22 ]

Hustype «A»: 96 stk. leiligheter i 24 horisontaldelte 4-mannsboliger, hver leilighet med 3 soverom, kjøkken og bad med WC. Hver 4-mannsbolig består av to sammenhengende hus i to etasjer. Alle fire leiligheter har balkong. Husene har felles inngang og trappehus på midten.


Hustype «B»: 74 stk. leiligheter i rekkehus bygget i tre, hver leilighet med 4 rom. Husene er frittstående og innbyrdes helt like. De består av rekker på 4 og 6 vertikaldelte leiligheter, I kjelleren har leilighetene kjellerstue, vaskerom og boder, i første etasje stue og kjøkken, og i annen etasje 3 soverom og bad med WC. Hver leilighet har egen hage.

Hustype «C»: 84 stk. leiligheter i 21 rekkehus i lettbetong som i 1989 ble isolert og kledd med trepanel pga. forvitring. Husene er frittstående i rekker eller tun med 4 vertikaldelte leiligheter som innbyrdes er helt like. De enkelte etasjer er likt innredet som hustype «B». Hver leilighet har sin egen hage.

Se  Felles plan for utbyggning for mer informasjon.

Større rehabiliteringsarbeid

lagt inn 9. sep. 2013, 11:34 av Abellund borettslag

 • 1985 Nytt takbelegg og takrenner
 • 1990 Fasader og gavlvegger på ”lettbetonghusene” har fått ny trekledning og tilleggsisolering. Beising av alle husene.
 • 1991 Montert veggstiger på alle kryssdelte 4-mannsboliger.
 • 1992 Rehabilitert spillvannsuttrekksledninger til: Treskeveien 54-84, 41-103 og Skigardveien 13-23, 2-40.
 • 1994 Randisolering av gulv i kryssdelte 4-mannsboliger.
 • 1993-98 Asfaltering av stikkveier og inngangspartier.
 • 1999-98 Montering av veggstiger på alle hus etter krav fra feiervesenet. Beiset trehus nedre felt (øst-syd og vestvegg) 84 stk. leiligheter.Resten 86 stk. leiligheter øvre felt. Beiset trehusene øvre felt.Alle trehusene er nå beiset.
 • 1999 Bygget ”Hus” styrerom. Alle tidligere ”lettbetonghus” beiset.
 • 2000 Styrehuset ferdigstilt. Området rundt beplantet.
 • 2002 Samtlige tilgjengelige drens- og overvannskummer er blitt slamsugd og høytrykkspylt.
 • 2003 Utbedret støttemurer, reparert taklekkasje, panelt om endevegg og tilstandsrapport for fellesarealer bygningsmassen er laget
 • 2005 Større ”Vedlikeholdssak” omfattende rehabilitering
 • 2006 Avsluttet vedlikeholdssaken. Byttet diverse bakkekraner. Rehabilitert noe avløpsrør
 • 2007 Skiftet 4 stk. garasjeporter i skolebakken. Ny drenering ble etablert på hagesiden og gavlveggen mot nord i Skuronnveien 53-59.
 • 2008 Drenering av grunnmur i Treskeveien 62-68.
  • Byttet kledning på syd og østvegg i Skuronnveien 18-20.
  • Bygget ny dobbel garasje
  • Oppgradert 5 tørkestativ. Byttet 5 stk bakkestoppekraner.
  • Bygget ny dobbelgarasje i skolebakken.
  • Byttet kledning på syd og østvegg i Skuronnveien 18-20.
 • 2009 Etablerte drenskum i Skuronnveien 10.
  • Skiftet ut 2 stk. vippedyr(lekeapparater)
  • Skiftet sand i lekesandkasser.
  • Monterte nye trådløse røykvarslere i alle leiligheter og fellesarealer.

1-2 of 2