For beboer


Eiendomsskatt

lagt inn 6. jun. 2017, 12:39 av Abellund borettslag   [ oppdatert 6. jun. 2017, 12:54 ]

Det kommer stadig spørsmål om eiendomsskatt. Hvordan den beregnes og når den skal betales.

Utgangspunktet for beregningen er opplysningene Skatteetaten har om hver enkelt bolig. Høsten 2010 fylte alle andelseiere ut skjemaet RF 1282-Opplysninger for beregning av ny ligningsverdi for boligeiendommer. Disse opplysningene om boligens areal, boligtype, byggeår og beliggenhet hadde som formål for Skatteetaten å få en mer korrekt sammenheng mellom ligningsverdi og omsetningsverdi på boligmassen. Om det ikke senere er gjort eller registrert endringer hos Skatteetaten (f.eks tilbygg/påbygg), er det opplysningene om boligen fra 2010 som er utgangspunktet for boligens beregnede ligningsverdi (25% av antatt boligverdi). Ligningsverdien finner man i selvangivelsen/skattemeldingens post 4.3.2. Om dette er 2 som eier leiligheten sammen, er det summen av eiernes ligningsverdi som er utgangspunktet for beregning av eiendomsskatt.

Utgangspunktet for beregning av eiendomsskatten for 2017, er ligningsverdien fra selvangivelsen/skattemeldingen 2015. Ligningsverdien herfra multipliseres så med 4. Fra denne summen gjøres et fradrag på 20% for å finne selve eiendomsskattegrunnlaget. Så trekkes bunnfradraget på kr 4 000 000,- fra. 

Det overskytende beløpet skal det for 2017 beregnes 3 promille av og dette utgjør den samlede eiendomsskatten for boligen i 2017. 

For regneeksempel se: https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/slik-beregnes-eiendomsskatten/regneeksempel-for-bolig-med-boligverdi-fra-skatteetaten-article78555.html

For 2017 vil alle leiligheter der ligningsverdien fra skattemeldingen i 2015 overstiger kr. 1 250 000,- bli ilagt eiendomsskatt. 

Obos som borettslagets forretningsfører sørger for at eiendomsskatten blir fakturert sammen med felleskostnadene i mai, juni, september og november.

Det har kommet kommentarer som "hvorfor får jeg eiendomsskatt mens naboen med helt lik leilighet ikke får"? Svaret på dette ligger sannsynligvis i at det i 2010 ble rapportert feil eller ulikt areal i RF-1282. Det er opp til hver enkelt andelseier å til enhver tid å rapportere korrekt areal for sin bolig til Skatteetaten.

IN-ordningen

lagt inn 26. aug. 2013, 13:40 av Abellund borettslag   [ oppdatert 28. mai 2020, 08:14 ]

IN-ordningen = Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Borettslaget  har en ordning som gir andelseier anledning til å nedbetale sin andel av fellesgjelden raskere enn det som fremgår av den ordinære nedbetalingsplan. De som benytter denne ordningen vil få sine månedlige felleskostnader redusert. Eksempelvis vil en fullstendig nedbetaling av andel fellesgjeld bety at månedlig felleskostnad kun vil bestå av driftskostnader
I henhold til vedtak fattet på genralforsamlingen 4. mai 2005 har Abellund BL. tiltrådt avtale om idividualisert innbetaling av fellesgjeld.

Andelseierne har med dette mulighet for å innfri sin andel av fellesgjeld, helt eller delvis. Betingelser per april 2010:

Ved etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr 1 085,-. Ved forespørsel til OBOS' forvaltningsavdeling vil andelseier få tilsendt avtale og giro som skal benyttes ved innbetaling. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 30. mars og 30.september på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Beløpet må være kreditert OBOS' klientkonto 10 dager før terminforfall. Dersom denne fristen ikke overholdes vil innbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir refundert andelseier.
Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000,- pr. gang. Ved innbetaling vil andelseieren få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.

For nærmere informasjon kontakt OBOS.

Rentesatsen for IN-lånet er fra 05.06.2020 på 1,580 %. Effektiv rente 1,600 %.

Forsikring

lagt inn 26. aug. 2013, 13:38 av Abellund borettslag   [ oppdatert 27. jun. 2016, 14:14 ]

Abellund Borettslag har inngått en avtale med Nemi om å forsikre bygget i borettslaget. Forsikringen omfatter den totale bygningsmassen til borettslaget.

Forsikringen dekker blant annet skader ifb. med vann, brann, naturskader, skadedyr, hærverk/tyveri og lignende. Komplette vilkårsdokumenter er oversendt styret/driftsleder.

Ved en eventuell skade er det viktig å gjøre følgende:

  • Meld ifra umiddelbart til driftsleder Jan Egil Sjøstrøm. Tlf: 979 55 454
  • Ta gjerne bilder av skaden/skadeomfanget for kjappere saksbehandling
  • Driftsleder vil deretter ta saken direkte med Nemi

PS! Vi minner om at det er viktig at hver enkelt beboer har tegnet innboforsikring. Dersom dette ikke allerede er på plass vil vi kunne bistå med dette. Se kontaktinfo.


Gode tilbud på private forsikringer

Alle beboere i Abellund Borettslag vil kunne få gode, uforpliktende tilbud på sine private forsikringer. Det er ofte mye penger å spare!


Kontaktperson for Abellund Borettslag:

Morten Øen, Næringsrådgiver
Direktetelefon: 94 48 28 28
E-post: morten.oen@nemiforsikring.no

I mappen Rundskriv 2016 finner du også et velkomstdokument fra Nima: Rundskriv / "Borettslaget rundt"

Fremleie

lagt inn 26. aug. 2013, 13:35 av Abellund borettslag   [ oppdatert 26. aug. 2013, 13:41 ]

Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon 22 86 56 63.

Det er registrert 1 bruksoverlatinger i borettslaget pr. 01.01.2010.

Brannsikringsutstyr

lagt inn 26. aug. 2013, 12:52 av Abellund borettslag   [ oppdatert 13. sep. 2017, 14:07 ]

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Husk å snu brannslokkingsapparatet noen ganger hvert år slik at pulveret i apparatet blander seg. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

I 2017 ble alle boliger utstyrt med trådløse seriekoblede brannvarslere.

I rekkehusene er det minst tre varslere per leilighet, alle leiligheter i en rekke er koblet sammen.

Alle varslere i en 4-mannsbolig er koblet sammen. Det henger en branninstruks i trappeoppgangene. Styret ber alle beboere om å gjøre seg kjent med hva den inneholder.

Ved en eventuell brann, hvor det er behov for en rask evakuering, er det viktig at rømmningveier er frie. Det vil si at det ikke må stå sko, barnevogner, møbler, etc. i trappeoppgangen. Det må heller ikke lagres eller hensettes materialer, møbler etc. i kjellergangen.

TV og Internett

lagt inn 26. aug. 2013, 12:50 av Abellund borettslag   [ oppdatert 10. okt. 2014, 13:30 ]

Get er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon 02123 er betjent mandag - fredag mellom kl. 09.00 og 22.00 og lørdag - søndag mellom kl. 12.00 og 20.00. Feilmelding og support kan også meldes på www.get.no.

Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside www.get.no finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter.

OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOS-konsernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon.

Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne­kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.


Her følger en prisliste over vår kollektive avtale med Get. Prislisten er publisert 10.10.2014.

Prisliste kollektiv avtale

Dyrehold

lagt inn 26. aug. 2013, 12:49 av Abellund borettslag   [ oppdatert 26. aug. 2013, 13:18 ]

Fra husordensregler for Abellund borettslag § 12 Husdyr:

1. Den som ønsker å holde husdyr, må varsle styret om dette.

2. Generelt skal den som har hund eller annet husdyr ta særlig hensyn til at dyret ikke skal sjenere andre. Hunder skal føres i bånd på borettslagets område. Avføring fra husdyr skal fjernes straks. Husk det er du som har valgt å skaffe deg husdyr, ikke naboen, så ta hensyn.

3. Mating av fugler må gjøres slik at maten ikke er tilgjengelig på bakken da dette kan tiltrekke mus og rotter.

1-7 of 7