For beboer‎ > ‎

Avfallshåndtering

Kildesortering

  • Matavfall i grønne poser. Man skal ikke ha hageavfall i matavfallsposene.
  • Ren og tørr plastikk i blå poser.
  • Øvrig innhold i vanlige plastposer.

Returpunkter
Containere for innsamling av glass og metall står ved:

  • Treskeveien 2
  • Treskeveien 47,
  • Treskeveien 95,
  • Skuronnveien 41

Farlig avfall

Farlig avfall samles inn 2 ganger i året. Følg med på rundskriv!

Hageavfall

I sommerhalvåret er det innsamling av hageavfall mandag til torsdag. Hageavfall skal samles i svarte søppelsekker. Kvister og greiner bindes sammen.
Alt settes fram kvelden i forkant, godt synlig for vaktmester. Det er ikke tillatt å sette ut hageavfall søndag kveld, kvelden før helligdager eller på helligdager.