Om Abellund‎ > ‎

Større rehabiliteringsarbeid

lagt inn 9. sep. 2013, 11:34 av Abellund borettslag
 • 1985 Nytt takbelegg og takrenner
 • 1990 Fasader og gavlvegger på ”lettbetonghusene” har fått ny trekledning og tilleggsisolering. Beising av alle husene.
 • 1991 Montert veggstiger på alle kryssdelte 4-mannsboliger.
 • 1992 Rehabilitert spillvannsuttrekksledninger til: Treskeveien 54-84, 41-103 og Skigardveien 13-23, 2-40.
 • 1994 Randisolering av gulv i kryssdelte 4-mannsboliger.
 • 1993-98 Asfaltering av stikkveier og inngangspartier.
 • 1999-98 Montering av veggstiger på alle hus etter krav fra feiervesenet. Beiset trehus nedre felt (øst-syd og vestvegg) 84 stk. leiligheter.Resten 86 stk. leiligheter øvre felt. Beiset trehusene øvre felt.Alle trehusene er nå beiset.
 • 1999 Bygget ”Hus” styrerom. Alle tidligere ”lettbetonghus” beiset.
 • 2000 Styrehuset ferdigstilt. Området rundt beplantet.
 • 2002 Samtlige tilgjengelige drens- og overvannskummer er blitt slamsugd og høytrykkspylt.
 • 2003 Utbedret støttemurer, reparert taklekkasje, panelt om endevegg og tilstandsrapport for fellesarealer bygningsmassen er laget
 • 2005 Større ”Vedlikeholdssak” omfattende rehabilitering
 • 2006 Avsluttet vedlikeholdssaken. Byttet diverse bakkekraner. Rehabilitert noe avløpsrør
 • 2007 Skiftet 4 stk. garasjeporter i skolebakken. Ny drenering ble etablert på hagesiden og gavlveggen mot nord i Skuronnveien 53-59.
 • 2008 Drenering av grunnmur i Treskeveien 62-68.
  • Byttet kledning på syd og østvegg i Skuronnveien 18-20.
  • Bygget ny dobbel garasje
  • Oppgradert 5 tørkestativ. Byttet 5 stk bakkestoppekraner.
  • Bygget ny dobbelgarasje i skolebakken.
  • Byttet kledning på syd og østvegg i Skuronnveien 18-20.
 • 2009 Etablerte drenskum i Skuronnveien 10.
  • Skiftet ut 2 stk. vippedyr(lekeapparater)
  • Skiftet sand i lekesandkasser.
  • Monterte nye trådløse røykvarslere i alle leiligheter og fellesarealer.
Comments