Oversikt over utbygde boliger

Publiseringsdato: 14.nov.2011 14:38:53

Følgende leiligheter er per september 2011 utbygd. Gi beskjed dersom listen er feil eller ufullstendig.

Leiligheter med økt areal