Ventilasjon

Lufteventiler

Ventilene bør med noen års mellomrom demonteres og rengjøres grundig, eventuelt repareres/skiftes dersom de ikke fungerer tilfredsstillende. Sørg også for rengjøring av ventilasjonkanalen, og skift ut defekt fluenetting.

Riktig ventilering av leiligheten

Skrevet av inneklimarådgiver Kjell Fossum ved OBOS Prosjekt.

Fossum ønsker at beboere skal få et mer bevisst forhold til hvordan man skal unngå sopp- og muggskader. Han forteller at det må være tre forutsetninger til stede for at det skal dannes sopp: Fukt, riktig temperatur og organisk materiale. – Med organisk materiale mener jeg alt som ikke er syntetisk laget: Trevirke, tekstiler, hud og hår, lo og skitt. Temperatur og organisk materiale vil alltid være til stede, det er først og fremst fukten man kan gjøre noe med, forklarer Fossum.

Kondens: Fukt oppstår på to måter i bygninger: Enten gjennom lekkasje eller ved kondens. –Og kondensproblematikken er forårsaket av flere forhold, sier Fossum og peker spesielt på at folk tetter igjen boligene sine, uten å tenke på ventilering. – Forandringer i utemiljøer gjør at folk tetter igjen boligene sine mer og mer, noe som i seg selv er forståelig. For å holde ute støy, svevestøv og dårlig luft, setter man inn støyisolert glass, skifter dører, fasadeisolerer og benytter seg av ENØK-tiltak. Alt dette gjør at bygningskroppen blir tettere enn den var før. Dermed forringes ventilasjonen, sier Fossum.

Innendørs: Det er viktig å merke seg at kondens bare oppstår på bygningsflater innendørs i den kalde årstiden. – Det er derfor spesielt viktig å ha god ventilasjon vinterstid. Det som skjer når det blir kaldt ute, er at ventilasjonsluker stenges pga. kald trekk og for å spare energi. Resultatet ser vi gjerne ved at det som spares i energi, fås igjen som dårlig inneklima å skade på bygningsmaterialer og – konstruksjoner, sier Fossum.

Soverommet: Vanligvis er det kjøkken og bad som er mest utsatt, men soverommet seiler opp som en ny versting: – Der ligger vi hele natten og puster. Blir det ikke ventilert, får vi en opphopning av fukt som kondenserer mot kalde yttervegger. Noen gjør forholdene for soppen enda bedre ved å plassere en kommode eller et skap mot ytterveggen. Om man i tillegg ventilerer feil, for eksempel ikke har på varme fordi man vil sove kaldt, eller om man har på varme og setter opp vinduet, noe som gjør at veggen kjøles ned, da kan muggsoppen komme veldig raskt, advarer Fossum.

Konklusjon: Beboerne har et ansvar for rett bruk av sin egen leilighet, det vil si å holde luker åpne og sørge for riktig ventilering. Det er da viktig at ventilene er rengjort innvendig, og dette kan gjøres ved at man for eksempel støvsuger inne i ventilene.