Rehabilitering og større vedlikehold

 • 1985 Nytt takbelegg og takrenner

 • 1990 Fasader og gavlvegger på ”lettbetonghusene” har fått ny trekledning og tilleggsisolering. Beising av alle husene.

 • 1991 Montert veggstiger på alle kryssdelte 4-mannsboliger.

 • 1992 Rehabilitert spillvannsuttrekksledninger til: Treskeveien 54-84, 41-103 og Skigardveien 13-23, 2-40.

 • 1994 Randisolering av gulv i kryssdelte 4-mannsboliger.

 • 1993-98 Asfaltering av stikkveier og inngangspartier.

 • 1999-98 Montering av veggstiger på alle hus etter krav fra feiervesenet. Beiset trehus nedre felt (øst-syd og vestvegg) 84 stk. leiligheter.Resten 86 stk. leiligheter øvre felt. Beiset trehusene øvre felt.Alle trehusene er nå beiset.

 • 1999 Bygget ”Hus” styrerom. Alle tidligere ”lettbetonghus” beiset.

 • 2000 Styrehuset ferdigstilt. Området rundt beplantet.

 • 2002 Samtlige tilgjengelige drens- og overvannskummer er blitt slamsugd og høytrykkspylt.

 • 2003 Utbedret støttemurer, reparert taklekkasje, panelt om endevegg og tilstandsrapport for fellesarealer bygningsmassen er laget

 • 2005 Større ”Vedlikeholdssak” omfattende rehabilitering

 • 2006 Avsluttet vedlikeholdssaken. Byttet diverse bakkekraner. Rehabilitert noe avløpsrør

 • 2007 Skiftet 4 stk. garasjeporter i skolebakken. Ny drenering ble etablert på hagesiden og gavlveggen mot nord i Skuronnveien 53-59.

 • 2008 Drenering av grunnmur i Treskeveien 62-68.

  • Byttet kledning på syd og østvegg i Skuronnveien 18-20.

  • Bygget ny dobbel garasje

  • Oppgradert 5 tørkestativ. Byttet 5 stk bakkestoppekraner.

  • Bygget ny dobbelgarasje i skolebakken.

  • Byttet kledning på syd og østvegg i Skuronnveien 18-20.

 • 2009 Etablerte drenskum i Skuronnveien 10.

  • Skiftet ut 2 stk. vippedyr(lekeapparater)

  • Skiftet sand i lekesandkasser.

  • Monterte nye trådløse røykvarslere i alle leiligheter og fellesarealer.