Styret 2020/2021

Styrets oppgaver, plikter og ansvar er definert i lov (spesielt relevant er Lov om Borettslag) og boligselskapets vedtekter. Styret forvalter på vegne av beboerne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, betalingsmidler og andre eiendeler. Generalforsamlingen har ved valg gitt styret tillit til å forvalte felles eiendom og midler, og styrets arbeid har stor velferdsmessig og økonomisk betydning for beboerne.

De tillitsvalgte er i Lov om borettslag, paragraf 13-1 underlagt taushetsplikt vedrørende personlige og forretningsmessige forhold. Styrets medlemmer må ikke bringe videre innhold av de saker som blir behandlet av boligselskapets styre. Styret har plikt til å ivareta både lagets og andelseiernes interesser. Taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser og er ikke noe tillitsvalgte kan påberope seg for å beskytte egne interesser eller beboernes alminnelige innsynsrett i styrets forhold og arbeid.

Alle henvendelser kan sendes til postkasse@abellund.no

Styreleder: Jan Sigurd Johansen (lettbetong)

Styremedlemmer: Anders Relling (lettbetong), Caroline S. Lødemel (lettbetong), Renate Knudsen (4-mannsbolig) og Mats Caspar Sæterbø (rekkehus i tre)

Varamedlemmer: Inger Drake (lettbetong), Lars Martin Moe (4-mannsbolig) og Lars Helge Bye (rekkehus i tre)

Styret er sammensatt fra beboere i de ulike hustypene i borettslaget.

Du er velkommen til å kontakt med styret!