Refusjonsordning for sluk

Her følger Abellund borettslags retningslinjer for bad- og våtrom, refusjon av utgifter til sluk, sist oppdatert februar 2018.

Ved modernisering/oppgradering av baderom støtter borettslaget skifte av sluk. Det er strenge forskrifter når det gjelder oppussing av bad. Skal du pusse opp, er det viktig at du følger byggebransjens våtromsnorm. For å redusere feil i våtrom er det innført krav om søknad, bruk av kvalifiserte foretak for prosjektering og utførelse.

1. Styrevedtak om refusjon må foreligge styret før igangsettelse.

2. Udokumenterte utgifter dekkes ikke.

3. Det refunderes ikke utgifter til sluk i kjeller

4. Utgifter til skifte av sluk og arbeid dekkes mot kvittering med inntil kroner 6750,- inkl. mva. for 4-mannsbolig og for "rekkehus i tre". For "lettbetonghus" dekkes mot kvittering med inntil kroner 12 125,- inkl. mva.

5. Av det refunderte beløpet, trekkes det fra et administrativt gebyr på kr 350.

6. Styret tar forbehold om budsjettdekning, det er derfor viktig at punkt 1. følges.

7. Dokumentasjon på hvilken type membran som er benyttet skal vedlegges. Det skal benyttes foliemembran eller smøremembran. Send en mail til styret (postkasse@abellund.no) dersom du har spørsmål rundt dette.

8. Styret skal motta en FDV-rapport (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) for alt utført arbeid på bad-/våtrom. Du skal kunne be din håndverker om en slik rapport.

Hvorfor krever styret i Abellund dokumentasjon?

Styret opplever en økende mengde forsikringssaker hvor skaden er forsårsaket av tette sluk og utette bad. Borettslaget kan ikke påta seg kostnader ved å dekke dårlig/feil utført håndverkerarbeid eller udokumentert arbeid. Dersom det oppstår forsikringssaker på bad- og våtrom med manglende dokumentasjon, må beboer selv stå ansvarlig for forsikringsoppgjøret.

All innsendt dokumentasjon scannes og lagres både manuelt og elektronisk i vårt arkiv, pr leilighetsnummer. Dette gjør det enklere ved framtidige saker der nye andelseiere flytter inn. Du kan når som helst sende inn dokumentasjon på tidligere utført arbeid i din bolig.