Eiendomsskatt

Publiseringsdato: 06.jun.2017 19:39:33

Det kommer stadig spørsmål om eiendomsskatt. Hvordan den beregnes og når den skal betales.

Utgangspunktet for beregningen er opplysningene Skatteetaten har om hver enkelt bolig. Høsten 2010 fylte alle andelseiere ut skjemaet RF 1282-Opplysninger for beregning av ny ligningsverdi for boligeiendommer. Disse opplysningene om boligens areal, boligtype, byggeår og beliggenhet hadde som formål for Skatteetaten å få en mer korrekt sammenheng mellom ligningsverdi og omsetningsverdi på boligmassen. Om det ikke senere er gjort eller registrert endringer hos Skatteetaten (f.eks tilbygg/påbygg), er det opplysningene om boligen fra 2010 som er utgangspunktet for boligens beregnede ligningsverdi (25% av antatt boligverdi). Ligningsverdien finner man i selvangivelsen/skattemeldingens post 4.3.2. Om dette er 2 som eier leiligheten sammen, er det summen av eiernes ligningsverdi som er utgangspunktet for beregning av eiendomsskatt.

Utgangspunktet for beregning av eiendomsskatten for 2017, er ligningsverdien fra selvangivelsen/skattemeldingen 2015. Ligningsverdien herfra multipliseres så med 4. Fra denne summen gjøres et fradrag på 20% for å finne selve eiendomsskattegrunnlaget. Så trekkes bunnfradraget på kr 4 000 000,- fra.

Det overskytende beløpet skal det for 2017 beregnes 3 promille av og dette utgjør den samlede eiendomsskatten for boligen i 2017.

For regneeksempel se: https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/slik-beregnes-eiendomsskatten/regneeksempel-for-bolig-med-boligverdi-fra-skatteetaten-article78555.html

For 2017 vil alle leiligheter der ligningsverdien fra skattemeldingen i 2015 overstiger kr. 1 250 000,- bli ilagt eiendomsskatt.

Obos som borettslagets forretningsfører sørger for at eiendomsskatten blir fakturert sammen med felleskostnadene i mai, juni, september og november.

Det har kommet kommentarer som "hvorfor får jeg eiendomsskatt mens naboen med helt lik leilighet ikke får"? Svaret på dette ligger sannsynligvis i at det i 2010 ble rapportert feil eller ulikt areal i RF-1282. Det er opp til hver enkelt andelseier å til enhver tid å rapportere korrekt areal for sin bolig til Skatteetaten.