Grønt og fellesarealer

Husk!

  • Hekker skal ikke være høyere enn 2 meter. Sammenhengende busker og trær regnes som hekker, så 2-meters regelen gjelder også her.

    • All form for trefelling er søknadspliktig. Send en søknad eller henvendelse dersom du ønsker å fjerne trær eller har spørsmål rundt dette.

    • Ved drenering, gjelder den generelle regelen om at entreprenør tilbakestiller utearealet til opprinnelig stand, altså slik det var ved byggets oppføring.

Spesielt for firemannsboliger

Alle beboere i 4-mannsboligen har et felles ansvar for å ivareta et ryddig og velholdt område rundt boligen.

  • Dersom dere har gress langs ende-husveggene, må gresset klippes med en kantklipper. Vaktmesteren kantklipper ikke her.

  • Dersom det er blomsterbed langs ende-husveggene, så må dette vedlikeholdes i form av luking. Dersom dere ikke ønsker å fortsette vedlikehold av blomsterbed her, anbefales å fjerne bed’et og så gress.

  • Under balkongene i første etasje må alle vekster holdes nede. Dette er spesielt viktig mtp skadedyr.

  • I alle firemannsboligene må beboerne ha en avtale om en fordeling av ansvaret. Dersom nye beboere flytter inn er det viktig at disse oppgavene videreføres.

Hageavfall

I sommerhalvåret er det innsamling av hageavfall mandag til torsdag. Hageavfall skal samles i svarte søppelsekker. Kvister og greiner bindes sammen. Alt settes fram kvelden i forkant, godt synlig for vaktmester. Det er ikke tillatt å sette ut hageavfall søndag kveld, kvelden før helligdager eller på helligdager. Det er ikke tillatt å kaste hageavfall i skogsområder eller andre arealer rundt omkring eller utenfor borettslaget.

Vi anmoder om å ikke anlegge komposthaug da dette er attraktivt for brunsnegler.

Her er noen bilder av noen av de flotte hagene og grøntområdene rundt omkring i borettslaget:Se album på vår facebook-side

Send oss gjerne ditt bilde!

.