Elbil-lader i fellesgarasjer

Følgende punkter SKAL følges ved bestilling, oppkobling og installasjon av elbil-ladere i fellesgarasjene:

    1. Eier bestiller sertifisert elektriker til montering og kjøp av ladeboks som passer i vårt system. Prosjektet har brukt EVlink-ladebokser fra Schneider Electric (åpen standard), som har vært installert av Elektro 365.

    2. Eier bestiller konto hos Grønn Kontakt for fakturering av bruk av lader. Bestillingsskjemaet nederst på denne siden sendes til bestilling@gronnkontakt.no. Dette må være gjort FØR du får brukt laderen. La elektriker snakke med Grønn Kontakt under installasjon. Elektriker vil ha bruk for opplysninger om din bruker på Grønn Kontakt for konfigurasjon.

    3. Lad bilen

Ved feil, snakk først med Grønn Kontakt som kan kontrollere oppsettet. Hvis dette ikke hjelper, snakk med elektrikeren du benyttet.

Styret i Garasjelaget har ingen styringsmuligheter på boksene, og kan ikke gjøre noe annet enn å resette sikringene på hele garasjerekka.

Telefon til Grønn Kontakt: 47 67 08 00

Telefon til Elektro 365: 67 41 04 10

MERK: Dette gjelder kun fellesgarasjene, og ikke garasjene som er oppført i tilknytning til lettbetonghusene. Andelseier står fritt når det gjelder valg av lader i garasjene i tilknytning til lettbetonghusene.

Ladepris

Fom 01.03.2021 er ladepris for Smartlading kr. 1,70 per kWh.