Ofte stilte spørsmål fra nye andelseiere

Denne siden inneholder spørsmål styret ofte får henvendelser om fra nye andelseiere, samt tema som styret ofte må informere om avvik fra.

Styret oppfordrer alle som nettopp har kjøpt, eller som vurderer å kjøpe, en andel i Abellund borettslag til å gjøre seg kjent med dette. Fra sommeren 2019 deles dette derfor også ut til alle nye andelseiere.

Styremøter

Styret avholder styremøter ca. hver tredje uke. Ved ferieavvikling, spesielt på sommeren, kan det ta noe lengre mellom styremøtene.

Borettslagets vedtekter og husordensregler finner du på denne siden: http://www.abellund.no/viktige-dokumenter

Saker som skal behandles av styret må fremmes skriftlig, enten på epost til styret eller i postkassen utenfor styrehuset i Treskeveien 14B.

Styrets epostadresse er postkasse@abellund.no

Vaktmesters epostadresse er vaktmester@abellund.no

Oppussing – container/avfallssekk

Av hensyn til brannsikkerhet, må eventuell container/avfallssekk plasseres minimum 5 meter fra bygningen.

Oppussing – brannvarslingsanlegg

Brannvarslingsanlegget er seriekoblet, og brannvarslere må ikke fjernes eller flyttes. Brannvarslere kan tas ned i kortere perioder (for sparkling/maling o.l.), men må settes tilbake på samme sted. Batteriene har en levetid på 10 år, og skal ikke byttes. Les mer om brannvarslingsanlegget her.

Oppussing – kjellergulv

Det er ikke tillatt å pigge/senke kjellergulvet for å få økt takhøyde da dette påvirker dreneringen til husene. Dersom det oppdages at dette er gjort, vil dette kreves satt tilbake til opprinnelig høyde.

Oppussing – ventilasjonskanaler

Ventilasjonskanalene kan ikke fjernes. Eventuelle endringer som omfatter ventilasjonskanaler, berører felles rør, eller andre felles innretninger er søknadspliktig.

Parkering

Brudd på parkeringsreglene er den hyppigste årsaken til klager fra beboerne.

Bruk av motorkjøretøy på stikkveiene kun er tillatt for nødvendig transport, og at parkering på stikkveier, foran inngangspartier og foran garasjeporter er forbudt.

Lading regnes også som parkering, slik at det heller ikke er tillatt med lading på stikkveier, foran inngangspartier eller foran garasjeporter.

Selv om det er store ulikheter mellom husenes og garasjenes beliggenhet, er dette regler som gjelder for alle – uansett hustype og beliggenhet, uansett hvor lenge man har bodd i borettslaget, og uavhengig av hva den enkelte skulle mene om hvorvidt parkeringen er til hinder for noen eller ikke.