Avfallshåndtering

Kildesortering

  • Matavfall i grønne poser. Man skal ikke ha hageavfall i matavfallsposene.

  • Ren og tørr plastikk i blå poser.

  • Øvrig innhold i vanlige plastposer.

Farlig avfall

Farlig avfall samles inn 2 ganger i året. Følg med på rundskriv!

Hageavfall

I sommerhalvåret er det innsamling av hageavfall mandag til torsdag. Hageavfall skal samles i gjennomsiktige søppelsekker. Kvister og greiner bindes sammen.

Alt settes fram kvelden i forkant, godt synlig for vaktmester. Det er ikke tillatt å sette ut hageavfall søndag kveld, kvelden før helligdager eller på helligdager.