Brannsikringsutstyr

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Husk å snu brannslokkingsapparatet noen ganger hvert år slik at pulveret i apparatet blander seg. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

I 2017 ble alle boliger utstyrt med trådløse seriekoblede brannvarslere.

I rekkehusene er det minst tre varslere per leilighet, alle leiligheter i en rekke er koblet sammen.

Alle varslere i en 4-mannsbolig er koblet sammen. Det henger en branninstruks i trappeoppgangene. Styret ber alle beboere om å gjøre seg kjent med hva den inneholder.

Ved en eventuell brann, hvor det er behov for en rask evakuering, er det viktig at rømmningveier er frie. Det vil si at det ikke må stå sko, barnevogner, møbler, etc. i trappeoppgangen. Det må heller ikke lagres eller hensettes materialer, møbler etc. i kjellergangen.