Om Garasjelaget

Publiseringsdato: 26.aug.2013 20:57:36

Oppdatering 23.8.23:

Grunnet korona vil årsmøtet i garasjelaget bli avhold på et senere tidspunkt

Samtidig med byggingen av borettslagets boliger tidlig på sekstitallet, ble det også bygget noen garasjer. Det er senere bygget flere garasjer, men det har aldri blitt like mange garasjer som andelsenheter i borettslaget. Borettslaget har 254 andelsenheter / andelseiere.

På generalforsamlingen i borettslaget den 27.1. 1966 var en av sakene: Forslag til driftsform av borettslagets garasjer. Det var 2 forslag som ble vurdert. Et hvor det i praksis ville bli en komité i borettslaget som skulle drifte garasjene og et hvor det skulle etableres et eget organ som skulle drifte garasjene. Det siste forslaget ble vedtatt med 60 % av stemmene, og organet fikk navnet: Garasjelaget for Abellund Borettslag.

Garasjelaget for Abellund borettslag overtok driften av garasjene fra 1.1. 1966. Tiden før dette ble ansett å være en anleggsperiode. En del av forutsetningene i driftingen av garasjene, var at det skulle med jevne mellomrom sendes redegjørelser til borettslagets styre om drift og økonomi. Tvistespørsmål skulle avgjøres i borettslagets generalforsamling. Garasjene er bygget på eiendommen til borettslaget, som eies i fellesskap av alle 254 andelseiere. Garasjelagets andelseiere eller organ betaler ingen leie til borettslaget for den del av eiendommen som garasjene benytter.

Garasjelaget er et eget selvstendig samvirkeforetak.

Styreleder

Jan Erik Andresen / jan-erik.a(a)live.no

Styremedlem

Alessandro Sabattini / sabattini(a)gmail.com

Styremedlem

Ann-Charlotte Guhnfeldt

99250830 / ann.charlotte.guhnfeldt(a)runbox.no

Styremedlem

Keyur Sheth / keyur_sheth29(a)yahoo.com

Varamedlem:

Siri Steinbø

Valgkomite:

Egil Gundersen

90866779 / eggunder(a)online.no