Tilbyggingsplanen

Publiseringsdato: 14.nov.2011 14:35:13

Klikk her for å lese gjeldende reguleringsplan for Abellund borettslag.

Vedtaksdato: 21.02.2003

Vedtatt av: Plan- og bygningsetaten

BESKRIVELSE AV BORETTSLAGETS EKSISTERENDE BEBYGGELSE.

Hustype «A»: 96 stk. leiligheter i 24 horisontaldelte 4-mannsboliger, hver leilighet med 3 soverom, kjøkken og bad med WC. Hver 4-mannsbolig består av to sammenhengende hus i to etasjer. Alle fire leiligheter har balkong. Husene har felles inngang og trappehus på midten.

Hustype «B»: 74 stk. leiligheter i rekkehus bygget i tre, hver leilighet med 4 rom. Husene er frittstående og innbyrdes helt like. De består av rekker på 4 og 6 vertikaldelte leiligheter, I kjelleren har leilighetene kjellerstue, vaskerom og boder, i første etasje stue og kjøkken, og i annen etasje 3 soverom og bad med WC. Hver leilighet har egen hage.

Hustype «C»: 84 stk. leiligheter i 21 rekkehus i lettbetong som i 1989 ble isolert og kledd med trepanel pga. forvitring. Husene er frittstående i rekker eller tun med 4 vertikaldelte leiligheter som innbyrdes er helt like. De enkelte etasjer er likt innredet som hustype «B». Hver leilighet har sin egen hage.

Ingen av tilbyggene overskrider 30 m2 for den enkelte leilighet

TILBYGG

Hustype A1 og A2: Tilbygg = 30,00 m2

Hustype A3 og A4: Tilbygg = 28,00 m2

Hustype B1 og B3: Tilbygg = 30,00 m2

Hustype B2 og 64: Tilbygg = 26,75 m2

Hustype C1 : Tilbygg = 23,50 m2

Type A1:

Kan bygges ut på baksiden 340 x 880 cm = 30 m2 i første etasje.

Dette gir 2 ekstra soverom pluss en spisekrok. Det er også mulig å utvide kjelleren med samme antall kvadratmeter.

Se tegning nr. 101 og 102 .

Type A2:

Samme som type A1, men bygges også på i 2. etasje.

Se tegning nr. 103 og 104

Type A3:

Kan bygges ut på gavlveggen, 1. etasje, med 350 x 800 cm = 28 m2.

Dette gir 3 ekstra soverom.

Det er også mulig å utvide kjelleren med samme antall kvadratmeter.

Se tegning nr. 105 (OBS: kun et vindu på tilbygg) og 106 .

Type A4:

Samme som for type A3, men bygges også på i 2. etasje.

Se tegning nr. 107 og 108 .

Balkong: Utvidelse av balkongene i type A:

Balkongene i 4-mannsboligene kan utvides til dybde maks. 2 m.

De fleste balkonger ligger mot vest eller syd.

Se tegning nr. 109 .

Type B1:

Dette huset har tidligere fått byggetillatelse til å bygge ut 300 x 630 cm = 19 m2 på hagesiden. Kan også bygge ut 250 x 440 cm = 11 m på inngangssiden.

Kjelleren kan utvides med 19 m2. I dette huset ligger kjelleren over bakken.

Utvidelsen gir større stue og en spisekrok på inngangssiden.

Dette gjelder kun 2 hus med adresse Skuronnveien 1-11 og 25-31.

Se tegning nr. 110 , 111 og 112 .

Type B2:

Kan bygges ut med 250 x 630 cm = 15,75 m2 på hagesiden og 250 x 440 cm = 11 m2 på inngangssiden, tilsammen 26,75 m2.

På dette huset ligger kjelleren over bakken og kan utvides med 15,75 m2.

Se tegning nr. 113 , 114 og 115 .

Type B3:

Dette huset har tidligere fått byggetillatelse til å bygge ut 300 x 630 cm = 19 m2 på hagesiden. Kan også bygge ut 250 x 440cm = 10 m på inngangssiden, tilsammen 30 m2. Kjelleren kan utvides med 19 m2.

Se tegning 116 , 117 og 118 .

Type B4:

Kan bygges ut med 250 x 630 cm = 15,75 m2 på hagesiden. Kan også bygge ut 250 x 440 cm = 11 m2 på inngangssiden, tilsammen 26,75 m2.

Kjelleren kan utvides med 15,75 m2.

Se tegning nr. 119 , 120 og 121 .

I prinsippet er samtlige «Type B»-hus like. Forskjellen er kun hvordan de henger sammen:

Noen rekkehus ligger i rett linje, noen er vertikalt forskjøvet i forhold til hverandre og noen er både vertikalt og horisontalt forskjøvet.

Se medfølgende tegninger.

Type C1:

Kan bygges ut 250 x 600 cm = 15,00 m2 på hagesiden. Eventuelt kan det graves ut til kjeller i samme størrelse.

På inngangssiden kan det bygges på 250 x 340 cm = 8,5 m2.

Utbyggingen gir større stue mot hagesiden og en spisekrok e.l. mot inngangssiden.

Se tegning nr. 124 og 125 .

Balkong:

Samtlige rekkehus - bortsett fra rekkehus 61 og 63 - som bygges ut mot hagesiden, forutsettes å få en balkong over tilbygget med samme størrelse 250 x 630cm = 15,75 m2.

Se tegning nr. 122 .

Rekkehus type B1 og B3 som bygges ut mot hagesiden, forutsettes å få en balkong over tilbygget med samme størrelse 300 x 630cm = 19 m2. Se tegning nr. 123 .

Grenseproblemer

Følgende hus ligger for nær nabogrensen og kan ikke bygges ut:

4-mannsbolig i Skigardveien 7 og 11.

Følgende hus kan ikke bygges ut på stuesiden, da de ifølge Samferdselsetaten ligger for nær Treskeveien:

Rekkehus i Treskeveien 38 - 44.

Rekkehus i Treskeveien 46 - 52.