Protokoller og generalforsamling

Angående utsettelse av årsmøte 2021 for Garasjelagets medlemmer:

Pga. Fortsatt utbrudd av covid-19 har styret valgt å utsette årsmøte for 2021 til et senere tidspunkt

Vi viser til midlertidig forskrift ( FOR-2020-04-08-731) § 2 (3) som er vedlagt under:

§ 2.Unntak fra vedtektsfestede frister for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte

(1) Styret i aksjeselskaper med vedtektsfestet frist for å avholde ordinær generalforsamling kan

bestemme at frist som nevnt i aksjeloven § 5-5 første ledd skal gjelde for ordinær

generalforsamling i 2021.

(2) Styret i allmennaksjeselskaper med vedtektsfestet frist for å avholde ordinær generalforsamling

kan bestemme at frist som nevnt i allmennaksjeloven § 5-6 første ledd skal gjelde for ordinær

generalforsamling i 2021.

(3) Styret i samvirkeforetak med vedtektsfestet frist for å avholde ordinært årsmøte kan bestemme

at frist som nevnt i samvirkelova § 41 første ledd skal gjelde for ordinært årsmøte i 2021.

Vi i garasjelaget ønsker dere en god sommer og kommer tilbake på høsten med nærmere info.

MVH

Styret i Garasjelaget.