Spesielt for firemannsboligene

Hvis alle beboerne er enige om oppussing/oppgradering av fellesarealet, så ønsker Abellund BL å støtte slike initativ. Følgende betingelser må være oppfylt:

1. Søknad om refusjon må foreligge styret før igangsettelse.

2. Utgifter til materialer som for eksempel maling, lakk, pensler etc. dekkes mot kvittering med inntil kroner 12.000,- per 4-mannsbolig. Utgifter til arbeid dekkes ikke. Udokumenterte utgifter dekkes ikke.

3. Styret tar forbehold om budsjettdekning, det er derfor viktig at punkt 1 følges.