Om Abellund

Hjertelig velkommen til Abellund Borettslag! Vi er et moderne og framtidsrettet borettslag, som bygger på idealene om et fellesskap der alle- barn, unge, voksne og gamle, sammen skal leve og bo- og ha et trygt og trivelig bomiljø. Styret har som ambisjon å gjøre Abellund Borettslag til et sted hvor menneskene sammen kan leve og bo- og at vi i fellesskap møter utfordringer og oppgaver med ambisjon om at de skal løses.

På denne hjemmesiden kan du lese litt mer om oss; litt historie, hvem vi er, hva vi gjør, vedtekter, rettningslinjer mm.

Ta kontakt med oss om du lurer på noe. Hjertelig velkommen!

Organisasjonsnummer: 950.386.223

Bydel: 13 - Østensjø

Antall leiligheter: 254

Opprinnelig byggeår: 1963

Kostpris: kr 16 701 700

Tomt kjøpt: 1986

Kostpris: kr 3 715 700

Tomt: Eiet

Tomteareal: 80 729 kvm