IN-ordningen

Publiseringsdato: 26.aug.2013 20:40:44

IN-ordningen = Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Borettslaget har en ordning som gir andelseier anledning til å nedbetale sin andel av fellesgjelden raskere enn det som fremgår av den ordinære nedbetalingsplan. De som benytter denne ordningen vil få sine månedlige felleskostnader redusert. Eksempelvis vil en fullstendig nedbetaling av andel fellesgjeld bety at månedlig felleskostnad kun vil bestå av driftskostnader

I henhold til vedtak fattet på genralforsamlingen 4. mai 2005 har Abellund BL. tiltrådt avtale om idividualisert innbetaling av fellesgjeld.

Andelseierne har med dette mulighet for å innfri sin andel av fellesgjeld, helt eller delvis. Betingelser per april 2010:

Ved etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr 1 085,-. Ved forespørsel til OBOS' forvaltningsavdeling vil andelseier få tilsendt avtale og giro som skal benyttes ved innbetaling. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 30. mars og 30.september på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Beløpet må være kreditert OBOS' klientkonto 10 dager før terminforfall. Dersom denne fristen ikke overholdes vil innbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir refundert andelseier.

Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000,- pr. gang. Ved innbetaling vil andelseieren få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.

For nærmere informasjon kontakt OBOS.


Aktuell rente: Rentesatsen for IN-lånet er fra 18.04.20222,18 %. Effektiv rente 2,21 %.

Historiske renteendringer:

Rentesatsen for IN-lånet er fra 27.01.2022 på 1,93 %. Effektiv rente 1,95 %.

Rentesatsen for IN-lånet er fra 01.11.2021 på 1,73 %. Effektiv rente 1,75 %.

Rentesatsen for IN-lånet er fra 05.06.2021 på 1,48 %. Effektiv rente 1,50 %.