Generelle regler

"Regler om borettslag" finner vi i lov om borettslag av 6. juni 2003. Det er en omfattende lov som blant annet definerer hva et borettslag er, hvordan borettslag stiftes, kapitalforhold i laget, hvem som kan være andelseiere, hvilke rettigheter eierne har til å disponere over boligen og regler om hvordan borettslaget skal styres.

Etter loven er det krav om at alle borettslag skal ha vedtekter. De aller fleste borettslag har vedtekter som går langt ut over lovens minimumskrav. Det er ønskelig at borettslagets vedtekter kan være andelseierens lille lovbok hvor andelseieren finner sine rettigheter og plikter i borettslaget og får informasjon om hvordan styret og generalforsamlingen i borettslaget organiseres.

I tillegg til vedtektene er det ikke uvanlig at borettslag har utarbeidet ordensregler som kan sies å være kjøreregler for hvordan man skal behandle borettslagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer, alt for å sikre det gode liv i borettslaget.

Under finner du både vedtektene og husordensreglene for Abellund BL.

Klikk her for å lese vedtekter for Abellund borettslag (PDF). Sist endret på Generalforsamling 2012.

Husordensreglene for Abellund Borettslag ligger her som wordfil

Lov om burettslag av 6. juni 2003 (ekstern lenke)

Erfaringen tilsier at det sjelden er mangel på regler som fører til konflikter, men mangel på evne og vilje til å etterleve reglene. Å bo i et borettslag som vårt, medfører forpliktelser beboerne i mellom. Det oppstår et gjensidig ansvar fordi den enkeltes aktiviteter innenfor borettslagets område har konsekvenser ikke bare for den enkelte, men også for medbeboerne.

Les husordensregler og vedtekter for Abellund borettslag her