Forsikring

Publiseringsdato: 4. des. 2021

Abellund Borettslags bygningsmasse er forsikret i Gjensidige Forsikring.

Forsikringen dekker blant annet skader ifbm vann, brann, naturskader, skadedyr, hærverk/tyveri. Komplette vilkårsdokumenter er oversendt styret/driftsleder.

Ved en eventuell skade er det viktig å gjøre følgende:

    • Meld umiddelbart fra til driftsleder Jan Egil Sjøstrøm, tlf 979 55 454

    • Ta gjerne bilder av skaden/skadeomfanget for raskere saksbehandling

    • Driftsleder vil deretter ta saken direkte med Gjensidige

Vi minner om at hver andel (husstand) må ha egen innboforsikring.