Valgkomitéen

Valgkomite for 2021/2022:

  • Jan Eriksen, Skuronnveien 2

  • Ingrid Aarnes, Grasveien 30

  • Linn Mill, Skigardveien 12

Valgkomitéen skal foreslå for generalforsamlingen medlemmer til borettslagets styre. Vedtektene omtaler styret sin sammensetning og funksjonstid.

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 4 andre medlemmer med minst 3 varamedlemmer. Styret skal være representert av beboere fra både firemannsboligene og rekkehusene. Generalforsamlingen kan gi fravik fra reglen for det enkelte valg.

(2) Funksjonstiden er ett år for styreleder og to år for de andre styremedlemmene. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer.