Oversikt

Publiseringsdato: 26.aug.2013 21:05:07

Her er en oversikt over biloppstillingsplasser med eller uten garasje. Abellund borettslag har satt av 285 oppstillingsplasser til sine 254 leiligheter for biler (ingen plasser betaler leie til borettslaget).

Disse er fordelt slik:

 • 13 arealer med 4 parkeringsplasser i fm 4 mannsboligene i Skigardveien -52 stk

 • 2 arealer med 4 parkeringsplasser i fm 4 mannsboligene i Treskeveien -8 stk

 • Garasjer i Skuronnveien nord -34 stk Garasjer i Skuronnveien syd -20 stk

 • Garasjer i Skolebakken Treskeveien 2 -27 stk Garasjer i Grasveien –24 stk

 • Garasjer tilknyttet lettbetonghusene -90 stk Garasjer i Skigardveien -14 stk

 • Garasjer i Skigardveien 3 -16 stk Garasjer totalt - 225 stk

Totalt antall oppstillingsplasser med/uten garasjer 285 stk

Hvordan oppstillingsplassene er fordelt pr andelseiere (per januar 2009):

 • 1 oppstillingsplass i Skigardveien/ Treskeveien - 42 stk andelseiere

 • 1 garasje - 157 stk andelseiere

 • 2 garasjer - 20 stk andelseiere

 • 1 garasje + oppstillingsplass Treske-/Skigardveien 18 stk andelseier

 • 4 garasjer 1 stk andelseier (Abellund borettslag)

Totalt antall leiligheteter med oppstillingsplass 240 stk andelseiere

Dette vil si at det er 16 som ikke har oppstilllgsplass med eller uten garasje i Abellund borettslag