Vaktmester

Vaktmester Jan Sjøstrøm med hans nye kollega

Ordinær arbeidstid: mandag-fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00Telefonnummer: 979 55454

E-post: vaktmester@abellund.no