Ytterdører og vinduer

Ytterdører og vinduer er en viktig del av bygningens arkitektoniske uttrykk, og er med på å skape helhets utrykket til Abellund BL..

Før bytte av ytterdør og vindu skal styret kontaktes. Dette gjelder også verandadører.

Fra vedtektene: Andelseier er ansvarlig for innvendig og utvendig vedlikehold, samt utskifting av vinduer og ytterdører fra leilighet. Følgeskader som skyldes dårlig håndverksmessig utførelse ved utskifting, eller manglende vedlikehold knyttet til dører og vinduer, er beboerens ansvar.

Under mappen for Rundskriv 2016, finner du et infoskriv vedrørende avtale om ytterdører og vinduer:

Rundskriv / "Borettslaget rundt"

Ved henvendelser vil ditt telefonnummer være ditt kundenummer.