Varmepumpe

Abellund borettslag står foran et større vedlikeholdsprosjekt, hvor bl.a. fasader og tak skal utbedres. I denne forbindelse må eksisterende varmepumper måtte fjernes, og i henhold til vedtektene pkt. 5-2 (5) er dette noe beboer selv må besørge og bekoste.

Styret ser at det over tid har blitt en stor variasjon i varmepumpenes plassering og omfanget av utvendig rørføring. I enkelte tilfeller har etablering av varmepumper skapt misnøye blant berørte naboer. I forbindelse med vedlikeholdsprosjektet vil styret søke å etablere en enhetlig praksis for plassering av ute- og innedeler for de enkelte hustypene, hvor hensynet til naboer, støy og estetikk vil bli vektlagt.

Styret har vedtatt å stanse godkjenning av nye varmepumper inntil videre.