Østensjøvannets venner

Høsten 2014: Arbeid i Eikelunden

De to foregående årene har vi vektlagt å fjerne yngre etik som vokser inn i kronen på noen av eikekjempene. I år har Eikelunden/Abellunden vis-à-vis trafostasjonen i Plogveien er en av Miljøverndepartementets utvalgte naturtyper i Østensjøområdets Miljøpark. Dugnadsgjengen og elever fra Skolegård på Abildsø har nedlagt 89 dugnadstimer her de siste ukene. Etter befaring med Fylkesmannen ble det gitt oppdrag om å fjerne småoppslag og småtrær fra bunnsjiktet i Eikelunden slik at området framtrær mer åpent. Gravhauger er også ryddet. Vi anbefaler et besøk i denne delen av Miljøparken. Her gir kjempeeiker, en solid bestand av hassel og gravhauger et inntrykk av hvordan det kan ha vært i bronse- og jernalder. Hassel er en såkalt kontinuitetsplante som sammen med eik gir gode muligheter for et stort biologisk mangfold.

Åtte kjempeeiker går under definisjonen av "hule eiker".

I løpet av høsten vil vi kverne og kjøre bort kvisthaugene.

Bildene viser dugnadsgjengen i arbeid og hele gjengen etter avsluttet jobb i Eikelunden for denne høsten.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av dugnadsgjengen, Finn A. Gulbrandsen, tlf. 481 58 776.

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets venner i aksjon